PRIVACY

Geldhof Hout nv, gevestigd te Iepersestraat 22, 8890 Moorslede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze pagina werd aangepast op 29/05/2018.

Contactgegevens

Geldhof Hout nv
Iepersestraat 22
8890 Moorslede
Tel. : +32 (0)51 777 092

Mail : info@geldhof.be
Web : www.geldhofhout.be // www.wisatrans.be

Functionaris Gegevensbescherming

Jurgen Geldhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Geldhof Hout nv. Hij is te bereiken via info@geldhof.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geldhof Hout nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Familienaam en voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens =>facturatieadres en eventuele leveringsadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geldhof Hout nv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck bij professionele klanten.

Bij Geldhof Hout nv is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens ?

Geldhof Hout nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het afhandelen van uw betaling
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Geldhof Hout nv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze fiscale aangifte en BTW-aangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Geldhof Hout nv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geldhof Hout nv) tussen zit. Geldhof Hout nv gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SDP Robinson (voor volledig commercieel beheer, zowel klantengegevens, leveranciersgegevens, historieken, aankopen, verkopen als stockbeheer)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

Geldhof Hout nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard volgens de termijnen voor fiscale en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geldhof Hout nv deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geldhof Hout nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geldhof Hout nv gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geldhof Hout nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geldhof.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u telefonisch contacteren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via de volgende link : https://www.privacycommission.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geldhof Hout nv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@geldhof.be.